โจ + ก้อง อัลบั้ม รวมกันเฉพาะกิจ (พ.ศ.2538)

โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -01- ข่าวร้าย
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -02- บางอย่างที่ไม่มีขาย
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -03- อารมณ์เสีย
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -04- ฟ้าดินให้มา
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -05- ไม่ร้องละนะ + ยับ
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -06- ลึกสุดใจ
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -07- ร้อนยิ่งกว่าไฟ
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -08- สิบสี่ กุมภาฯ
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -09- กว่าจะรวมใจ
โจ ก้อง – รวมกันเฉพาะกิจ -10- พายุ

download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s